กลุ่มนักศึกษา มจธ เข้าชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 7 คนโดยมี ผศ.พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล เป็นอาจารย์ผู้สอน ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อศึกษาหัวข้อโครงงานที่บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงงานของน้อง ๆ จากสถาบันชั้นนำแห่งนี้

นักศึกษา มจธ.