บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี
 
บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี
คุณวิสิทธิ์ สดแสงเทียน(กรรมการผู้จัดการ) ได้รับรางวัล
“บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจอาหารประจำปี 2018”
จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561
สตรีตัวอย่างแห่งปี
สตรีตัวอย่างแห่งปี
คุณรุจา สดแสงเทียน(กรรมการผู้จัดการ) ได้รับรางวัล
“สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2018 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร”
จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
7 Innovation Awards 2016
7InnovationAward
รางวัลนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2016
รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Inventor Awards รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ 2016 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
รายการสมาร์ทโฟกัส 29 ส.ค 58
ปั้นธุรกิจเบเกอรี่ครอบครัว… สู่โมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ
รายการอัจฉริยะออกอากาศทางช่องช่องเอ็มทีวีวันที่ 29 สิงหาคม 2558
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดีเด่น
วิสัยทัศน์
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดีเด่นจากสถาบันอาหาร
รางวัลท้อป 20 ระดับประเทศผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดีเด่นจากสถาบันอาหาร
ในงาน ThaiFEX 2015